Menu Đóng

Đồ vật bị mất tích

Trong bài tập này, các bạn cần phối hợp tốt với nhau mà không được bàn bạc từ trước.

Mỗi lượt chơi, người hướng dẫn mời 3 người bất kỳ trong nhóm. Tình huống là  3 người này cùng miêu tả về một đồ vật mà họ đã làm mất, mặc dù chưa biết nó là cái gì, lần lượt mỗi người được nói mỗi lần một từ, cho đến khi tìm ra vật đó, ví dụ: đỏ, vải, vàng và lá cờ

Đây là bài tập đòi hỏi người chơi sự lắng nghe và phối hợp nhóm.

 

Dịch và biên tập bởi: Gemini

Gửi phản hồi

Related Posts

0987567168