Menu Đóng

Đứng, nằm, ngồi

Mỗi nhóm 3 người, có 3 tư thế: đứng, nằm, ngồi mà nhóm luôn phải hoàn thành, lúc nào trong nhóm cũng có 1 người đứng, một người nằm và một người ngồi, mà không được bàn bạc hoặc phân công nhau, khi có tín hiệu của người hướng dẫn, các thành viên trong nhóm phải đổi tư thế nhưng vẫn đảm bảo 3 tư thế trên

Bài tập này là cơ hội để bạn thử phản ứng thật nhanh.

 

Dịch và biên tập bởi: Gemini

Gửi phản hồi

Related Posts

0987567168