Menu Đóng

Cái Tôi bí ẩn

– Khám phá bản sắc cá nhân,
– Củng cố sự tự tin và lòng quý trọng bản thân, góp phần xây dựng một thái độ sống tích cực, lạc quan dựa trên nền tảng các giá trị,
– Tăng cường năng lực nhận thức về các yếu tố kích hoạt cảm xúc, các khuôn mẫu hành xử và năng lực của bản thân,
– Phát triển những chiến lược để quản lý phù hợp, hiệu quả nhằm tối ưu hóa bản thân, hướng đến sự cân bằng và hài lòng hơn trong công việc và cuộc sống.

0987567168