Menu Đóng

Chạm

– Cung cấp không gian thân mật và thời gian chất lượng giúp người tham gia kết nối trở lại với nhau về mặt cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ, để mỗi người hiểu hơn về người kia, – Cùng nhìn lại những sự việc đã xảy ra với góc nhìn mới và nhiều bình an hơn, – Thực hành đối thoại và truyền thông an lành, – Cùng thống nhất các giới hạn và nguyên tắc một cách lành mạnh. – Làm mới cảm xúc và tiếp thêm năng lượng tích cực cho mối quan hệ.

0987567168