Menu Đóng

Sống sáng tạo

– Tăng cường sự tự tin khi làm việc với các chất liệu sáng tạo khác nhau: nhảy múa, vẽ, thủ công, kịch, viết tự do… – Giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường khả năng biểu cảm và trí tưởng tượng bay bổng, – Phát triển trí thông minh đa dạng, sự chú tâm, sự tự tin, – Củng cố năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề, – Cân bằng cảm xúc, thư giãn, làm mới năng lượng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và công việc.

0987567168