Menu Đóng

Ứng tác với cuộc sống

– Phát triển năng lực biểu cảm, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể, – Học kỹ năng ứng tác, phản ứng nhạy bén và chính xác dựa trên sự chú tâm và thư giãn, – Sáng tạo và linh hoạt khi giải quyết các tình huống bất ngờ trong cuộc sống, – Học cách lắng nghe và tham gia tích cực, – Phát triển năng lực hợp tác và làm việc nhóm, củng cố tinh thần đồng đội, – Nuôi dưỡng sự lạc quan và tâm hồn rộng mở.

0987567168