Menu Đóng

Truyện siêu ngắn…

Cuộc sống luôn đem đến những điều bất ngờ

Trong bài tập này các bạn sẽ làm việc theo nhóm 2 người, một người là A, một người là B. Người A đưa ra 3 từ bất kỳ, người B ngay lập tức sáng tác một câu chuyện hoàn chỉnh gồm có 3 câu, mỗi câu chứa 1 từ mà người A vừa đưa ra. Sau đó A và B đổi vai, trò chơi lại tiếp tục.

Dịch và biên tập bởi: Gemini

Gửi phản hồi

Related Posts

0987567168