Menu Đóng

Xây dựng nhóm thông qua Nghệ thuật Sân khấu/Building teams through Theater

[english below]
Tại workshop “Xây dựng nhóm thông qua Nghệ thuật Sân khấu, anh Mitchel Sommers đến từ Nhà hát cộng đồng Greensboro sẽ đưa ra các bài tập để bạn có thể kết nối tâm trí và cơ thể, đồng thời khuyến khích tư duy cá nhân và sự tự tin vào bản thân mình.
Bằng cách tham gia vào một loạt các bài tập mà buộc bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ phát triển lòng tự tin, kỹ năng làm việc nhóm, phát biểu trước công chúng, giúp bạn học cách trở thành một nhân viên tốt hơn, một lãnh đạo tốt hơn và làm thật tốt nhiệm vụ của mình.

THÔNG TIN CƠ BẢN
– Thời gian: 19:00-21:30, ngày 24/5/2016
– Địa điểm: BlackBox, tầng 2, 56 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội
– Phí tham gia (đã được hỗ trợ): 100.000VNĐ/ người/ workshop
– Đăng ký: https://goo.gl/TpNHeb
-Đối tượng tham gia: Quản lý nhân sự, điều phối viên ứng dụng nghệ thuật, nghệ sĩ làm việc với cộng đồng, nhà trị liệu nghệ thuật, và những người quan tâm đến Teambuidling thông qua nghệ thuật sân khấu.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Life Art
Life Art là một doanh nghiệp xã hội được thành lập vào năm 2010 nhằm gắn kết nghệ sĩ và cộng đồng để tạo nên sự phát triển xã hội một cách sáng tạo. Mục tiêu của Life Art là góp phần xây dựng một xã hội trong đó mỗi người và mỗi cộng đồng trở thành chủ nhân của sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế của chính mình và có thể nói lên nhu cầu của mình một cách hoàn toàn tự do. Life Art tin tưởng có thể đem yếu tố sáng tạo giúp mọi người tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội vì lợi ích của chính họ.
www.lifeartvietnam.org

Nhà hát Cộng đồng Greensboro
Mục tiêu của Nhà hát cộng đồng Greensboro (CTG) là tạo cảm hứng cho cộng đồng tham gia sân khấu với tư cách là diễn viên, đoàn làm phim hậu trường, hoặc khán giả. CTG trân trọng sự đa dạng và dành ưu tiên với dàn diễn viên phi truyền thống . Mỗi năm, CTG tổ chức nhiều hình thức sân khấu giải trí, trong đó có các show diễn, khóa học, trại, và hội thảo sân khấu dành cho cộng đồng và doanh nghiệp.
http://ctgso.org/

LIÊN HỆ
Ms Nguyễn Họa My
M 0968 902 399
E [email protected]

———————-
BULDING TEAMS THROUGH THEATRE

Used by businesses, corporations and local organizations, Executive Director of CTG, Mitchel Sommers will work with you on exercises that help engage your minds and bodies, while encouraging you to think on your feet and be comfortable in your own skin. By participating in a variety of exercises that force you to “break out of your box”, you will become a better worker, leader, community member and learn to excel at the work place with the skills you will acquire in public speaking, team work and confidence!

BASIC INFORMATION
– Time: 7pm – 9.30pm, 24th May 2016
– Venue: The BlackBox studio, 2nd floor, 56 Nguyen Khuyen, Dong Da, Hanoi
– Participation fee (supported): 100.000VND/person/event
– Registration: http://goo.gl/forms/gLzM2oHSyZ
– Participants: Human resources managers, art-based facilitators, artists working with communities, art therapists, and others with interest and concern.

ORGANIZERS
Life Art
Life Art is a social enterprise set up in 2010 to bring together artists and communities for creative social development. Life Art’s vision is a transformed society where individuals and communities are the subjects of their own cultural, social and economic development, and can articulate and advocate for the cultural needs without fears, repression or abuse. We strongly believe that Life Art can enhance creativity and empower citizens to change society for people’s benefit; and engender a strong cultural identity united by the recognition and respect for cultural diversity.
www.lifeartvietnam.org

The Community Theatre of Greensboro
CTG’s goal is to help everyone in the community share in the excitement of participating in theatre as actors, backstage crew, or audience members. CTG cherishes diversity and non-traditional casting is a priority for us. Every year, CTG provides a wide assortment of theatrical entertainment, including theater shows, programs, classes, camps, and workshops for communities and entrepreneurs.
http://ctgso.org/

CONTACT
Ms. Nguyen Hoa My
M 0968 902 399
E [email protected]

Gửi phản hồi

0987567168